Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

29 września 2007

ślepota ...

Codziennie umiera w Afryce z głodu 30 tysięcy dzieci. To jest 210 tysięcy tygodniowo, czyli prawie 11 milionów rocznie. Jednocześnie 63 milionowa Francja wyrzuca codziennie do śmieci 60 tysięcy ton żywności.

Na to też jesteśmy ślepi.