Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

24 listopada 2009

różnica ...

- Starożytni poganie uważali grzech za rzeczywistość faktycznie istniejącą,

zbawienie zaś za niemożliwe lub wątpliwe.

- Nowocześni poganie (także wielu spośród "kawiarnianych" katolików) uważają zbawienie za pewne,

grzech zaś za rzeczywistość wątpliwą lub wprost niemożliwą.