Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

6 listopada 2009

obraz i podobieństwo ...


Zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jako istota:

- rozumna,

- wolna,

- dobra,

- zdolna do miłości,

- zdolna do tworzenia,

- zdolna do komunikowania się z innymi.

Moje grzechy zamazują we mnie ten obraz i czynią mnie coraz bardziej:

- nierozumnym,

- zniewolonym,

- podatnym na zło,

- egoistycznym,

- zdolnym raczej do niszczenia niż tworzenia,

- zamkniętym w sobie.

Tym samym przez grzech oddalam się od Boga, mojego pierwowzoru, źródła istnienia, życia i miłości.

Jedynie w Chrystusie mogę naprawdę i ostatecznie powrócić do Ojca i rozwinąć w sobie obraz i podobieństwo do Boga. Jezus Chrystus, Syn Boży jest bowiem doskonałym Obrazem Ojca, jest doskonałym Człowiekiem i ostatecznym objawieniem Boga.