Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

10 listopada 2009

co jest naprawdę istotne ...

Kiedy umrzesz, Pan Bóg nie zapyta:

- ile zarabiałeś?

- jakie stanowisko piastowałeś?

- ile doktoratów zrobiłeś?

- ile książek napisałeś?

- kim byłeś?

- jaki jest stan twojego konta bankowego?

Zapyta tylko o jedno: „Czy w swoim życiu naprawdę kogoś kochałeś tak mocno, żeby zań życie swoje oddać?”

Wszystko inne nie będzie mieć znaczenia.