Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

22 lipca 2007

sieroty ….

Bez wiary w Boga Ojca każdy lud jest tylko ludem sierot, jeśli nie podrzutków
Bernanos