Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       Rekolekcje Wielkopostne

23 lipca 2007

myśli ...

Chrystus? To ni mniej, ni więcej tylko sztuka życia, sztuka umierania
Fesquet