Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

23 lipca 2007

myśli ...

Chrystus? To ni mniej, ni więcej tylko sztuka życia, sztuka umierania
Fesquet