Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       Rekolekcje Wielkopostne

16 lipca 2007

myśli ...

Być oderwanym od wszystkiego, to podstawowy warunek, aby nie być na wszystko obojętnym
V. G. Rossi