Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

16 lipca 2007

myśli ...

Być oderwanym od wszystkiego, to podstawowy warunek, aby nie być na wszystko obojętnym
V. G. Rossi