Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

23 stycznia 2007

polskie społeczeństwo wykazuje wszystkie cechy społeczeństwa postkomunistycznego

Bez obrażania kogokolwiek, ale to są socjologiczne fakty ...

"Wśród takich cech wymienia się takie, jak brak pogłębionego krytycyzmu w stosunku do propagandy przekazywanej w mediach i do samych mediów. Towarzyszy temu również wysoki stopień naiwności. Odbiorcy mediów łatwo przejmują od nich treści propagandowe, traktując je za dobrą monetę i nie podważając ich wiarygodności."

A to jest bardzo niebezpieczne, bo takim naiwnym i niekrytycznym społeczeństwem łatwo jest manipulować.

Warto też przeczytać post umieszczony poniżej.