Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

23 stycznia 2007

polskie społeczeństwo wykazuje wszystkie cechy społeczeństwa postkomunistycznego

Bez obrażania kogokolwiek, ale to są socjologiczne fakty ...

"Wśród takich cech wymienia się takie, jak brak pogłębionego krytycyzmu w stosunku do propagandy przekazywanej w mediach i do samych mediów. Towarzyszy temu również wysoki stopień naiwności. Odbiorcy mediów łatwo przejmują od nich treści propagandowe, traktując je za dobrą monetę i nie podważając ich wiarygodności."

A to jest bardzo niebezpieczne, bo takim naiwnym i niekrytycznym społeczeństwem łatwo jest manipulować.

Warto też przeczytać post umieszczony poniżej.