Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

16 stycznia 2007

pułapka dla zadufanych czy trudne powołanie?

Jak trudno prowadzić innych do doskonałości, kiedy samemu nie jest się doskonałym ... A przecież nikt nie jest doskonały i perfekcyjny .... NIKT!!!!!

Czyżby więc powołanie kapłańskie było tylko jakąś straszliwą pułapką dla zarozumiałych?

Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany,
dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga,
aby składał dary i ofiary za grzechy.
Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą,
ponieważ sam podlega słabościom.

I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga.

(Hbr 5:1-4)