Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

30 stycznia 2007

Jan Paweł II ...

„Wiara pozostaje ta sama, ale jest źródłem wciąż nowego światła.”