Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

19 października 2007

w sprawie protestu ...

W marcu Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że rząd polski musi wypłacić Alicji Tysiąc 25 tys. euro odszkodowania i 14 tys. euro zwrotu kosztów postępowania.

Zasądzona kwota jest zadośćuczynieniem za to, że w 2003 roku lekarze odmówili kobiecie usunięcia ciąży, co doprowadziło do pogorszenia jej zdrowia. Wyrok uprawomocnił się pod koniec września.

"Jako człowiek opowiadam się za obroną każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego wyrażam moje zdumienie, oburzenie i przerażenie wobec wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu karzącego rząd Polski za to, że córka pani Alicji Tysiąc nie została zamordowana przed urodzeniem"

Tekst protestu tutaj