Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

9 października 2007

Darwin i ateizm ...

Neoateiści tacy jak Harris, Dennett i Dawkins w swojej argumentacji popełniają pewien zasadniczy błąd. Powołując się na naukowe podstawy teorii ewolucji Karola Darwina, zaprzeczającej niejako teorii stworzenia, nie zważają na fakt, że Darwin nie kwestionował ani wiary jako takiej, ani zasadności jej istnienia. Wręcz przeciwnie: był przekonany, że wiara we wszechobecny czynnik sprawczy jest fenomenem uniwersalnym.