Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

5 czerwca 2010

różnica ...


Starożytni poganie uważali grzech za rzeczywistość faktycznie istniejącą, zbawienie zaś za niemożliwe lub wątpliwe. Nowocześni poganie uważają zbawienie za pewne, grzech zaś za rzeczywistość wątpliwą i wprost niemożliwą.