Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

27 czerwca 2010

asekuracja ...

Czy można być uczniem Chrystusa tylko połowicznie? Czy pójście za Nim nie oznacza całkowitego zapomnienia o sobie i zrezygnowania z moich małych interesów?
Bardzo często asekurujemy się na wypadek gdyby ... Chrystus wymagał od nas za dużo.