Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       Rekolekcje Wielkopostne

27 czerwca 2010

asekuracja ...

Czy można być uczniem Chrystusa tylko połowicznie? Czy pójście za Nim nie oznacza całkowitego zapomnienia o sobie i zrezygnowania z moich małych interesów?
Bardzo często asekurujemy się na wypadek gdyby ... Chrystus wymagał od nas za dużo.