Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

6 czerwca 2010

Krzyż naszą radością i nadzieją ...„W centrum naszej dzisiejszej celebry znajduje się Krzyż Chrystusa. Wielu mogłoby zapytać, dlaczego my, chrześcijanie, sławimy narzędzie tortur, znak cierpienia, porażki i niepowodzenia. To prawda, że Krzyż wyraża wszystkie te rzeczy. A mimo to, ze względu na Tego, który został wywyższony na krzyżu dla naszego zbawienia, reprezentuje on także ostateczny tryumf miłości Boga nad wszelkim złem świata.”

z homilii Papieża Benedykta XVI podczas Mszy św. w kościele Świętego Krzyża w Nikozji 5 czerwca.

więcej www.wiara.pl

Dzisiaj ks. Jerzy Popiełuszko zostanie ogłoszony błogosławionym ... on doskonale zrozumiał znaczenie krzyża w życiu katolika powtarzajac często: „zło dobrem zwyciężaj”.