Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

11 czerwca 2010

The European Centre for Law and Justice
"Real pluralism shall first apply within Europe and begin by respecting the various European societies in relation to culture, identity and religious traditions."
"A decision imposing secularism throughout Europe is the exact opposite to the values of pluralism, respect and cultural diversity."


„Rzeczywisty pluralizm powinien najpierw być zaaplikowany w Europie i rozpocząć się od respektowania różnych europejskich społeczeństw w relacji do kultury, identyczności i tradycji.


Decyzja narzucająca sekularyzm przez Europę jest w dokładnej opozycji do wartości pluralizmu, szacunku i kulturowej róznorodności”.


Grégor Puppinck – dyrektor Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (European Centre for Law and Justice) po ogłoszeniu decyzji Trybunału Europejskiego w sprawie krzyży w szkołach włoskich.


za: ECLJ