Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

1 czerwca 2010

cywilizacja ...


Dokąd nas prowadzisz cywilizacjo?
- Mimo wspaniałych sukcesów medycyny nie tylko nadal umieramy, ale wydaje się jakby było coraz więcej chorób.
- Mimo wspaniałych sukcesów nauki i technologii, które mają czynić nasze życie wygodnym i szczęśliwym, wydaje się, że człowiek jest coraz bardziej nieszczęśliwy, zagubiony, sfrustrowany.
- Mimo głoszonej z coraz większą arogancją wolności wydaje się jakby człowiek był coraz bardziej zniewolony.

Co więcej, z moich obserwacji … więcej ludzi nieszczęśliwych, sfrustrowanych, zagubionych i niepewnych jutra znalazłem w bogatej i cywilizowanej Ameryce niż w zacofanej, ubogiej i „niecywilizowanej” Afryce.

Dokąd nas prowadzisz cywilizacjo?
Według danych socjologicznych i prognoz demograficznych bogate i cywilizowane kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej weszły w fazę demograficznej, kulturowej i moralnej samozagłady. Dokąd nas prowadzisz cywilizacjo?