Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

21 stycznia 2010

rewolucje ...


W historii cywilizacji europejskiej możemy wyróżnić kilka rewolucji, jakie miały miejsce.

  • I tak pierwsza z nich, jaka miała miejsce na sześć wieków przed Chrystusem to rewolucja filozoficzna, zapoczątkowana przez filozofów jońskich poszukujących niereligijnych odpowiedzi na pytanie o „arche” - praprzyczynę, tworzywo fundamentalne wszystkiego co istnieje.
  • Druga to rewolucja naukowa zapoczątkowane w średniowieczu (tym rzekomo zacofanym i ciemnym) wraz z pracami Roger'a Bacona, i pierwszymi pytaniami naukowymi o to samo , czyli o fizyczną, materialną praprzyczynę wszystkiego.

Tak jak filozofowie nie byli usatysfakcjonowani odpowiedziami religii i dlatego szukali odpowiedzi poza religią, tak średniowieczni mnisi i filozofowie nie będąc usatysfakcjonowani odpowiedziami filozofii tworzyli zręby współczesnych nauk przyrodniczych.

  • Średniowiecze zakony cysterskie i benedyktyńskie odpowiedzialne są także za rewolucję rolniczą. Ich długoletnie doświadczenia przekazywane i rozpowszechniane w krajach Europy spowodowało rewolucyjne przemiany w rolnictwie, sadownictwie, hodowli zwierząt i produkcji żywności.
  • Kolejna rewolucja to rewolucja przemysłowa XVIII i XIX wieku. Ta nie jest rewolucją naukową, ale technologiczną i społeczną. Jej celem nie jest lepsze poznanie świata, ale lepsze i skuteczniejsze wykorzystanie źródeł energii i technologii dla … tak dla bogacenia się tych, którzy posiadali środki produkcji.
  • Na przełomie XX i XXI wieku możemy mówić o rewolucji informatycznej, która zmienia radykalnie tak wiele dziedzin życia społecznego, że trudno jest znaleźć taką dziedzinę gdzie informatyka nie miałyby zastosowania; nauczanie, komunikacja, produkcja i przemysł, sport i rozrywka, itp., itd.
  • Od początku lat 60-tych XX wieku możemy także mówić o innej (socjologicznej) rewolucji, o rewolucji seksualnej, która zapoczątkowana w USA, a będąca odpowiedzią na frustracje i depresje spowodowane wojnami w Wietnamie i Kambodży, rozprzestrzeniła się na inne kraje cywilizacji zachodniej. Wolna miłość, dzieci kwiaty, hasła pacyfistyczne anarchistyczne, to wszystko miało wyleczyć społeczeństwo z chorób chciwości, pogoni za dobrami materialnymi i chorobliwych ambicji. Jej efektem niejako jest to, co przeżywamy dzisiaj jako
  • Rewolucję obyczajowo-socjalną, której podstawowym sloganem i tezą jest tolerancja dla wszystkiego, absolutny relatywizm i subiektywizm, całkowite zaprzeczenie jakichkolwiek norm, praw, czy principiów moralnych, etycznych, społecznych, kulturalnych i cywilizacyjnych. Im coś bardziej udziwnione, im coś bardziej perwersyjne, im coś bardziej szokujące tym lepiej, tym większą ma publikę i tym lepiej się sprzedaje.

Interesująca jest uwaga, że o ile rewolucja filozoficzna i naukowa poszukiwały prawdy … to obecna rewolucja obyczajowo-socjalna prawdzie zaprzecza całkowicie ją odrzuca, a wręcz neguje jej istnienie. Interesująca jest również i druga uwaga, że efektem pierwszych rewolucji: filozoficznej, naukowej, agrarnej, technologicznej (technicznej) i przemysłowej , a nawet informatycznej jest jednak jakiś rozwój, postęp, twórczość, podczas gdy efekty tych dwu ostatnich są raczej negatywistyczne; zniszczenie, zaprzeczenie, degradacja, destrukcja.