Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

19 stycznia 2010

czy Kościół sprzeciwia się nauce?Pierwszy konsekwentny opis teorii atomowej został stworzony przez jezuitę O. Roger'a Boscovich'a na ponad sto lat przed pojawieniem się współczesnej teorii atomowej Heisenberga. (za Thomas Woods,
„Jak Kościół Katolicki zbudował cywilizację zachodnią?” s.107)