Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

4 grudnia 2008

nie ma neutralności w masmediach ...

Medialna neutralność to humbug i mydlenie oczu … nie dajmy się oszukiwać. Kiedy dziennikarz solennie zapewnia, że jest niezależny, obiektywny, nie związany z żadną opcją polityczną, czy światopoglądową, przedstawiający tylko fakty, to po prostu kłamie!!! Nie ma takich dziennikarzy Nie ma takich ludzi. Za każdym stoi jakieś osobiste przekonanie, uświadomiona lub nieuświadomiona religia, zespół światopoglądowych przekonań, wierzeń czy politycznych opcji.


„Dziennikarze komentujący różne przejawy życia publicznego powinni ujawniać własne przekonania światopoglądowe i polityczne, a nie skrywać ich pod pozorem dziennikarskiej neutralności” ...

Technik manipulacji prawdą jest bardzo wiele. Wypaczają ją – jak przypomina oświadczenie – "wyjęte z kontekstu prawdziwe zdania, niepełne, choć prawdziwe dane statystyczne, uogólniające wnioski wyciągane z prawdziwych, ale fragmentarycznych zdarzeń historycznych, przedstawianie argumentacji tylko jednej ze stron konfliktu i temu podobne sposoby opisu rzeczywistości".

www.wiara.pl