Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

13 grudnia 2008

interesujące ... odkrycie ...

Jeden z moich respondentów w dyskusji na temat: homoseksualizmu “odkrył Amerykę”. Cytuję:

“Przewrót kopernikański Kanta polegał na tym, że doszedł do wniosku, że z prawa wypływa dobro, a nie odwrotnie. Przed nim sądzono inaczej.”

Też mi przewrót!!! To znaczy, że z nazistowskiego prawa Trzeciej Rzeszy wynika dobro??? Niewątpliwie bardzo ciekawe i przewrotowe odkrycie.

Takąż samą zasadę, że to z prawa wynika dobro, a nie odwrotnie wyznają luksemburscy parlamentarzyści, którzy niemal jednogłośnie pozbawili swego księcia większości legislacyjnych uprawnień . Na początku grudnia wielki książę Henryk Burbon odmówił z powodów religijnych podpisania ustawy dopuszczającej eutanazję, co nie tylko spowolniło procedury legislacyjne, ale sprowokowało też kryzys konstytucyjny. Dlatego “książę ma jedynie promulgować, a nie zatwierdzać ustawy. ” więcej tutaj …

I słusznie. Cała władza w ręce ludu. Nie będą nam tu rządzić jacyć “bogowie”, książęta, papieże itp. zakapiury!!! To my decydujemy co jest dobre, a co złe!! I raz już tak było. Nie szkodzi, że z tego wynikły tylko same nieszczęścia i zniszcznie dobrej natury ludzkiej. Nikt nam tu nie będzie rządził! To my sami sobie ustalamy prawo i to z tego -ustanowionego przez nas- prawa wynika dobro! A jak się komuś nie podoba, to go wyskrobać albo poodać recyklingowi! My tworzymy nową cywilizację! Inna rzecz, że jest to cywilizacja śmierci, ale nowa i nasza, niezależna, demokratyczna i postępowa!