Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

25 grudnia 2008

błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Kiedy ręce nasze będą pełne dobrocią,
Kiedy usta nasze będą pełne życzliwego uśmiechu,
Kiedy serca nasze będą czyste, proste
i szeroko otwarte, jak betlejemska stajenka,
Kiedy życie nasze będzie uczciwe,
a chleb dzielony z biednymi

Wtedy w domach naszych będzie
błogosławieństwo Nowonarodzonego
i stół gościnny dla drugiego

Wtedy Bóg rzeczywiście zamieszka między nami,
i zobaczymy Jego chwałę.

I tego serdecznie na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia

życzy
autor