Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       Rekolekcje Wielkopostne

11 czerwca 2008

złota zasada ...

... tylko szanując innych ma się prawo żądać szacunku dla siebie.

Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe jest najlepszą normą moralności, o ile ktoś nie jest psychicznie chory i np. nie usiłuje ustawicznie popełnić samobójstwa ...