Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

11 czerwca 2008

złota zasada ...

... tylko szanując innych ma się prawo żądać szacunku dla siebie.

Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe jest najlepszą normą moralności, o ile ktoś nie jest psychicznie chory i np. nie usiłuje ustawicznie popełnić samobójstwa ...