Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

10 czerwca 2008

z wczorajszej Ewangelii ...

„Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.” (Mateusz 5: 11-12)

Nie ma się czemu dziwić. Nauka Jezusa nie może podobać się światu, a ci, którzy ją uznają i wprowadzają w życie zawsze byli i będą wrogami pełnego pychy i zarozumiałego świata.