Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

8 kwietnia 2008

"rozwód" w Kościele ...

Słyszałem, że w Kościele jest możliwość uzyskania rozwodu. Czy mógłbym dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat?

W Kościele katolickim nie ma rozwodów. Można się starać o uznanie związku za nieważny od samego początku. Powód dla którego można uznać małżeństwo za nieważnie zawarte musiał istnieć przed zawarciem małżeństwa (choć ujawniony mógł zostać później).

W celu przeprowadzenia sprawy należy zgłosić się do sądu biskupiego (kurii) tej diecezji, na terenie której wnoszący sprawę mieszka. O przeszkodach w zawarciu małżeństwa można przeczytać w Kodeksie Prawa Kanonicznego, kanony 1073-1103. (Kodeks znajduje się TUTAJ
Tam też można zapoznać się z zasadami prowadzenia procesu (kanony 1671-1691).

Warto także zajrzeć do podręcznika prawa małżeńskiego znajdującego się TUTAJ (rozdziały III-V)