Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

12 stycznia 2008

pytania warte refleksji ...

czy w kościele wszyscy mają się czuć dobrze?
czy za wszelką cenę trzeba zaokrąglać kanty?
czy chrześcijańska miłość znosi Boże przykazania?