Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

16 grudnia 2009

pomyłka czy terroryzm?

Błędnie zaczęliśmy traktować tolerancję - jako poszanowanie praw mniejszości przy braku poszanowania praw większości.

Taka tolerancja to raczej terroryzm.