Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

17 kwietnia 2009

jeśli nie Bóg, to co?

... ateizm jest rzeczywistością irracjonalną. – Ateizm nie potrafi odpowiedzieć na pytanie – jeżeli nie Bóg, to co?
Jeżeli nie Bóg, to na czym polega sens życia?
Ateizm zadawala się tym, że skoro człowiek potrafi wyprodukować krzesło i Bóg w tym nie jest potrzebny, to go w ogóle nie ma. Ale pytanie o Boga nie brzmi, skąd się wzięło krzesło, ale skąd się wzięła całość, a na to pytanie ateizm odpowiada, że to go nie interesuje ...

Bp Jan Tyrawa: Europa żyje tak, jak gdyby Boga nie było

Aut Deus, aut nihil ...

… if we exclude God from our view of the universe, we must begin on the systematic elimination of all, and if, on the contrary, we are real entities in the universe, not to be explained away in terms of other things, we shall not rest content until we find ourselves in God. (“Butler's Philosophy of Religion Vindicated”, by J. R. Lucas)