Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

7 lutego 2009

wybiórczość w słuchaniu ...

If I don’t say what you want to hear, you will not hear what I have to say ...