Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

27 lutego 2009

myśli...


Życie jest wstępem do śmierci. Śmierć jest wstępem do Miłości

Delbrel

 

A ja bym powiedział, że śmierć jest wstępem do wieczności