Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

28 marca 2008

nauka i wiara ...

Nauka daje wiedzę, a religia - poczucie sensu. Wiedza bez poczucia sensu może być groźna, fatalna, a religia bez pomocy nauki może się przerodzić w niebezpieczny fundamentalizm.

Ks. Michał Heller – laureat tegorocznej nagrody Templetona (religijny Nobel).