Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

19 marca 2008

czy Pan Jezus był dyplomatą?

Czy zależało mu na dobrych stosunkach z władzą, na utrzymaniu własnego image, na poprawności politycznej?