Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

15 marca 2008

aborcyjna ofensywa ...

Parlament Europejski będzie debatował nad sprawozdaniem autorstwa postkomunistki z Niemiec Gabrieli Cretu (PSE) w sprawie równości płci oraz równouprawnienia kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju.

Propozycje Gabrieli Cretu:

"Mając na uwadze, że zapewnienie kobietom zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i pełne korzystanie przez nie z praw w tym zakresie stanowią warunek wstępny osiągnięcia równości płci, ponieważ zdolność kontrolowania przez kobiety własnej płodności ma podstawowe znaczenie dla ich równouprawnienia, a także ponieważ kobiety potrafiące planować rodzinę są w stanie planować również inne dziedziny życia, zdrowe [czyli z tego można wywnioskować, że niebędące w ciąży!!!] kobiety mogą być bardziej produktywne" - czytamy w zaproponowanym przez niemiecką postkomunistkę projekcie (punkt M) sprawozdania.

czytaj dalej