Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

8 lutego 2008

co robił Pan Bóg zanim stworzył Wszechświat?

Czy pytanie "Co było, zanim powstał nasz wszechświat" ma rację bytu? Czy wraz z powstaniem wszechświata powstał czas, czy może coś wcześniej istniało? Czy wszechświat w ogóle ma początek? A jeśli tak, to czemu powstał właśnie wtedy, kiedy powstał? I właściwie dlaczego w ogóle powstał?

Obecnie za najbardziej prawdopodobny model opisujący powstanie naszego wszechświata uznaje się model Wielkiego Wybuchu. Wszechświat powstający z kwantowej fluktuacji próżni. Ale skąd wzięła się ta próżnia, skąd zaczerpnęła energii wystarczającej do stworzenia świata? I dlaczego świat powstał właśnie taki?

A może to Bóg wybrał stan początkowy według własnego pomysłu, po czym określił prawa fizyki dla powstającego właśnie wszechświata i pozwolił mu ewoluować zgodnie z tymi prawami? Prawami, których w żaden sposób nie możemy zastosować do zjawisk dziejących się przy powstawaniu tego wszechświata. Powstawaniu czasu, przestrzeni i materii.

Jeśli jednak odwołamy się do mechaniki kwantowej, to napotykamy nieprzewidywalność i nieopisywalność dokładnego momentu powstania cząstki elementarnej. Tu nie istnieje związek przyczynowo-skutkowy, tak więc stworzenie czegoś z niczego nie jest absurdalne. Jeden z obrońców kosmologii kwantowej, Stephen Hawking, zbudował teorię, według której świat po prostu nie ma początku, a pojawił się w czasoprzestrzeni nie posiadającej żadnej osobliwości, która tworzyłaby jego granice czy brzegi. Taka teoria nie wymaga odpowiedzi na niektóre pytania, w tym na udział Boga w tworzeniu wszechświata.

Fragmenty książki Podróż przez Wszechświat George V. Coyne SJ, Alessandro Omizzolo (Wydawnictwo WAM) :.

początek Wszechświata ... według S. Hawking’a

"Our sun at the center of our solar system is just one star among billions in the Milky Way galaxy. Around us are billions and billions of galaxies. Where could this entire universe come from? Was it always this way or did the universe have a beginning? The church has always believed that the universe came from a moment of creation - a time when the universe began. Meanwhile, scientists developed two theories: the Big Bang and the Steady State theories. In this century, science has come to understand how the universe began from a tiny point, fifteen billion years ago. No matter how incredible it sounds, it seems that the church's ideas of a moment of creation were right from the beginning."

STEPHEN HAWKING'S UNIVERSE,
Volume I, Program II: The Big Bang
Copyright 1997