Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

6 stycznia 2009

Wtorek, 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego


Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
„Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?”

Mędrcy „przybyli ze wschodu i pytali” ... gdy ponownie ujrzeli gwiazdę „bardzo się uradowali”. Świat współczesny już nie pyta, nie szuka i nie umie się cieszyć. Świat współczesny podobny jest bardziej do przebiegłego Heroda, który prowadzi swoje dochodzenie i który ma swój prywatny interes. I być może dlatego świat ten jest nieszczęśliwy, bo nie szuka już Boga. A ja? Czy mnie stać na rozpoznanie w Jezusie Króla, czy stać mnie na radość z odnalezienia i na pokłon, na hołd i na ofiarowanie Mu siebie? A może raczej jest mi po drodze z Herodem?