Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

10 stycznia 2009

Is there something that bothers or annoys you?

Czy jest coś co cię drażni?
Is there something that bothers or annoys you?