Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       Rekolekcje Wielkopostne

10 stycznia 2009

Is there something that bothers or annoys you?

Czy jest coś co cię drażni?
Is there something that bothers or annoys you?