Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

2 stycznia 2009

refleksje


Piątek, 2 stycznia, Św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu (wsp. ob.)

1J 2,22-28; J 1,19-28


„Jam głos wołającego na pustyni”

Jan Chrzciciel nie jest ani Słowem, ani Wołającym. Jest tylko głosem nawołującym do nawrócenia. Jego misja kończy się wraz z pojawieniem się Słowa, „Które było na początku”. A jednak nie jest ona bez znaczenia i sam Wołający wybrał Jana, aby „przygotował drogę Pańską”. Do dzisiaj ten głos nawołuje i do dzisiaj –bardzo często- bezskutecznie, bo jest to tylko głos wołającego na pustyniach współczesnego świata, świata który nie chce słuchać ani głosu, ani Słowa, ani Wołającego. Dlaczego? Czyżby współczesny świat był nieuleczalnie głuchy?