Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

25 listopada 2008

życie w północnym Kongo …

Tak żyją ludzie, którzy stali się igraszką w rękach międzynarodowych kompanii górniczych. To one od ponad 10 lat podsycają lokalne konflikty i dostarczają wszystkim walczącym partiom broni, aby w tak stworzonym zamieszaniu grabić Kongo z bogactw naturalnych występujących w tym regionie. Zdjęcia
tutaj