Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

26 sierpnia 2008

prawda ...


Prawda nie jest czymś. Prawda to Ktoś, Prawda to Jezus Chrystus, Który o sobie powiedział „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. I dlatego prawda nie jest do ustanawiania, ale do odkrycia. I dlatego nie wolno nigdy próbować podporządkowywać sobie Prawdy, ale zawsze należy się samemu podporządkować Prawdzie. Inaczej żyjesz w kłamstwie!!