Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

14 sierpnia 2008

kapłan ...

Każdy kapłan jest naczyniem z którego inni mogą zaczerpnąć i skosztować jak „dobry i kochający jest Bóg”.

Św. Brat Albert Chmielowski mówił: „bądź dobry jak chleb, z którego każdy może ułamać i skosztować”.

A ja, jaki jestem? Czy przeze mnie ludzie mogą dostrzec dobroć Boga?