Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

26 sierpnia 2008

paradoksy wolności …


Kiedy nadużywasz wolności - paradoksalnie - tracisz ją i stajesz się niewolnikiem swoich pożądliwości, chciwości, pychy ... Im więcej jej nadużywasz tym, bardziej zniewolony jesteś ...