Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

1 lipca 2010

dobrodzieje ludzkości ...

The U.S. has often given 'foreign aid' to other nations in the form of condoms, and has been the largest condom donor in the world, contributing more than nine billion condoms to foreign countries.

za: daily. motion

Stany Zjednoczone największym dobroczyńcą ludzkości … rozdały już ponad 9 miliardów prezerwatyw. Dal porónania na świecie żyje obecnie tylko około 6 miliardów ludzi.