Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

4 lutego 2010

wolność i prawda …

"Fidelity to the Gospel in no way restricts the freedom of others – on the contrary, it serves their freedom by offering them the truth."

Benedict XVI

Wierność Ewangelii w żadnym wypadku nie ogranicza wolności innych – wprost przeciwnie, ona raczej służy wolności ofiarując prawdę (która ostatecznie wyzwala).

Benedykt XVI

Można by dodać, że wolnośc bez prawdy jest jedynie niszczącą wszystko anarchią.