Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

14 lutego 2010

dlaczego Bóg nie reaguje na zło?


To pytanie, w różnych wariantach, często stawiane jest dziś chrześcijanom. A pewnie samemu Bogu też.
Stawiający je domagają się od Boga wyraźnej, spektakularnej interwencji. Przecież jako stwórca wszystkiego i wszechmogący może wytępić zło. A jeśli tego nie robi, widać los świata jest Mu obojętny. Albo, co gorsze, po cichu popiera dziejące się wśród ludzi bezprawie, bo w gruncie rzeczy wcale nie jest człowiekowi życzliwy. Odpowiedź na zarzuty o brak gwałtownej Bożej interwencji na panujące w świecie zło odnajdujemy w biblijnej historii o potopie. Można ją streścić krótko: to nic nie da.

Czyatj więcej
: www.wiara.pl
oraz: malum est privatio bonum