Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

6 maja 2009

czy Kościół musi (może) nadążać za modą ...


Kościół nie jest właścicielem prawdy i jej nie ustala - w żaden sposób, ani demokratycznie ani autorytarnie. Kościół jest depozytariuszem prawdy – ma ją chronić, głosić, rozwijać i interpretować. Nie ma prawa jej zmieniać. Nie ma takiej władzy ani papież ani żaden sobór.

za:
www.wiara.pl

Cardinal J. Ratzinger in the book “God and the World”:


“If the Church simply aims to avoid conflict, merely to ensure that no disturbances arise anywhere, then her real message can no longer make any impact.”


Gdyby celem Kościoła było zwykłe unikanie konfliktów i zapewnienie, że nie będa powstawać nigdzie żadne kłopoty, to wówczas Jego rzeczywiste przesłanie nie miałoby żadnego znaczenia.