Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

13 stycznia 2005

Wierzyć dzisiaj

milczenie ...

Zdarzyło się, że klasztor eremitów odwiedził jakiś wysoki dygnitarz państwowy.
Współbracia byli zdania, że wypadałoby, aby dla zbudowania niecodziennego gościa opat ze-chciał krótko przemówić.

Ten jednak odpowiedział zdecydowanie:
Jeżeli nie zbuduje go moje milczenie, to tym mniej jeszcze zbudują go moje słowa.