Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

13 stycznia 2005

Wierzyć dzisiaj

milczenie ...

Zdarzyło się, że klasztor eremitów odwiedził jakiś wysoki dygnitarz państwowy.
Współbracia byli zdania, że wypadałoby, aby dla zbudowania niecodziennego gościa opat ze-chciał krótko przemówić.

Ten jednak odpowiedział zdecydowanie:
Jeżeli nie zbuduje go moje milczenie, to tym mniej jeszcze zbudują go moje słowa.