Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

4 grudnia 2002

Panie,
Kiedy jestem głodny, daj mi kogoœ,
Kto łaknie pożywienia;
Kiedy jestem spragniony, przyœlij mi kogoœ,
Kto chce pić;
Kiedy jest mi zimno, zeœlij mi kogoœ,
Kogo mógłbym ogrzać;
Kiedy jestem zmartwiony, daj mi kogoœ
Do pocieszenia;
Kiedy cišży mi mój krzyż, daj mi dzielić krzyż
Z mym bliŸnim;
Kiedy jestem biedny, zaprowadŸ mnie do kogoœ,
Kto potrzebuje;
Kiedy nie mam czasu, daj mi kogoœ,
Komu mógłbym przez krótkš chwilę pomóc;
Kiedy jestem upokorzony,
Niech mam kogoœ do chwalenia;
Kiedy jestem zmartwiony, zeœlij mi kogoœ,
Z kim cieszyłbym się;
Kiedy potrzebuję ludzkiego zrozumienia,
Daj mi kogoœ, kto potrzebowałby mego zrozumienia;
Kiedy potrzebuję opieki, zeœlij mi kogoœ,
O kogo mógłbym się troszczyć;
Kiedy myœlę tylko o sobie skieruj
Moje myœli na innego człowieka.

Modlitwa japońskiego współpracownika Matki Teresy z Kalkuty