Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

26 listopada 2002

"Nigdy nie będzie szczęœliwy ten, kogo dręczy myœl, że ktoœ inny jest od niego szczęœliwszy..."
(Seneka)