Materiały na Wielki Post

Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      

25 listopada 2002

Ma też innš stronę blogowš po angielsku, no i w Polsce na Alleluja także stronę blogowš po polsku, oraz na Jezus stronę FTP z kazaniami.