Materiały na Wielki Post

Wielki Post I                       Wielki Post II                       Wielki Post III                       Kazania Pasyjne                      
Rekolekcje Wielkopostne                       Drogi Krzyżowe                       materiały Wielkopostne w .pdf

10 grudnia 2002

Grzech ciężki czy lekki?

Otrzymałem kiedyœ (15 paŸdziernika) taki oto pełen niepokoju list:

Mam serdecznš proœbę do księdza. Na stronie internetowej "Katolika" jest umieszczony artykuł ks. Rafała Masarczyka SDS odnoœnie grzechu ciężkiego i Eucharystii. W artykule tym ks. Masarczyk prowadzi rozważanie na temat grzechu ciężkiego i jego zwišzku z nieobecnoœciš na niedzielnej Mszy Œw. Udowadnia w tym artykule, że nieobecnoœć na niedzielnej Mszy Œw. z powodu np. lenistwa czy zmęczenia jest grzechem powszednim a grzechem ciężkim jest tylko taka nieobecnoœć, która ma na celu znieważenie Boga z pogardy dla Niego. Nie jestem ekspertem w tych sprawach ale zawsze myœlałam, że opuszczenie Mszy Œw. w niedzielę dlatego, że się ma ważniejsze sprawy lub że się nie chce iœć z lenistwa czy zmęczenia jest grzechem ciężkim.

czytaj więcej w "grzech ciężki czy lekki"